Projektowanie wnętrz Katowice

Nauka pływania dla dzieci

Notariusz to zawód powszechnego zaufania, na co dzień ma on do czynienia z wieloma dokumentami wymagającymi dyskrecji, dlatego jego opinia musi być być bez zastrzeżeń a historia niekaralności nie powodująca wątpliwości. W praktyce należy rozumieć, że chcąc działać czynnie w tej profesji konieczne jest sądowe poświadczenie, iż nie byliśmy karani za przestępstwa popełnione umyślnie. Albowiem wykonywanie zawodu notariusza jest oparta na czynnościach prawnych, które mogą spowodować konsekwencje prawne dla osób go zatrudniających, musi on mieć nie tylko gruntowne wykształcenie, ale też znajomość obowiązujących przepisów, a też charakteryzować się daleko posuniętą ostrożnością i przemyślnością w działaniu – notariusz Katowice. Błąd notariusza może skutkować dla jego kontrahenta nie tylko zaborem mienia, lecz nawet wymierzeniem kary więzienia oraz zniesławieniem w społeczeństwie. Zadaniem urzędnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest uprawomocnienie różnego rodzaju przygotowywanych dokumentom: umowom cywilno-prawnym, (jeśli potrzebują one takiego działania), testamentom, intercyzom; również uwierzytelnianie podpisu pod tego rodzaju dokumentami. Strony online